Wiadomości

ŚWIAT MISYJNY

Nowa misja w Bangladeszu
Fot. za www.christianaid.org.uk

Nowa misja w Bangladeszu

15 stycznia 2018 roku oficjalnie zainaugurowano działalność nowej misji werbistowskiej w Bangladeszu. Na początku pracować tam będzie 4 współbraci.

W skład pierwszej grupy misjonarzy weszli ojcowie Deoswarup Kujur SVD i Cyprian Pinto SVD z Indii oraz o. Falentinus Tnesi z Indonezji. Ich przełożonym został mianowany o. Mariusz Pacuła SVD, wieloleni misjonarz w Ghanie.

Misja w Bangladeszu powołana została do życia już 30 maja 2017 roku, jednak dopiero teraz udało się skompletować pierwszą grupę misjonarzy, którzy musieli stopniowo zakończyć swoją działalność w dotychczasowych prowincjach. 

Od lewej: o. Deoswarup Kujur SVD, o. Mariusz Pacuła SVD, o. Cyprian Pinto SVD, o. Stanislaus Lazar SVD.Proboszczem nowej werbistowskiej parafii w Jamal Khan w Archidiecezji Ćottogram (Chittagong) został o. Cyprian Pinto SVD. Razem z o. Mariuszem pracują już w Bangladeszu. Dwaj pozostali misjonarze dołączą na stałe do zespołu za kilka miesięcy, po zakończeniu kursu odnowy i kursu języka angielskiego.

Koordynatorem działań nad utworzeniem misji w Bangladeszu był od początku o. Stanislaus Lazar SVD, Generalny Sekretarz ds. Misji. 

Bangladesz jest jednym najbiedniejszych państw świata. Położony nad Zatoką Bengalską w delcie rzeki Brahmaputra, graniczy z Indiami i Mjanmą. Zajmuje powierzchnię 144 tys. km2, co przy zaludnieniu przekraczającym 157 mln, czyni go jednym z najgęściej zaludnionych krajów świata (1096 osób na km2). Z racji swojego położenia kraj boryka się z ograniczonym dostępem do wody pitnej, częstymi powodziami zalewającymi tereny uprawne, częstymi choroby wynikająctmi ze spożywania wody skażonej pestycydami.

98% populacji kraju stanowią Bengalczycy. Prawie 90% mieszkańców wyznaje islam, 9% hinduizm. Katolików jest niecałe 0,1% (niewiele ponad 100 tys.). Struktura Kościoła katolickiego obejmuje 2 metropolie (archidiecezje Dhaka i Ćottogram), w skład których wchodzi 6 diecezji.

Bangladesz jest kolejnym krajem w Azji Południowo-Wschodniej, w którym werbiści otwierali w ostatnich miesiącach nowe placówki. Wcześniej otwarto misję w Mjanmie (zob. więcej), choć tam jeszcze misjonarze nie pracują na stałe.