Wiadomości

ŚWIAT MISYJNY

Rada Generalna
Zarząd Generalny SVD wybrany w lipcu 2018 roku

Nowe władze Zgromadzenia

 

Podczas trwania XVIII Kapituły Generalnej zakończył się proces wyboru członków nowych władz Zgromadzenia. Jednym z Radców Generalnych został o. Eryk Koppa SVD, obecny prowincjał Polskiej Prowincji SVD.

Nowego Generała i Wicegenerała znamy już od kilku dni. 10 lipca zakończył się natomiast proces wyboru członków Rady Generalnej. Spośród 5 radców, dwóch pochodzi z Azji i po jednym z Europy, Afryki i Ameryki Płd.

Oto pełny skład nowego Zarządu Generalnego Zgromadzenia Słowa Bożego wraz z podstawowymi informacjami biograficznymi.

O. Paulus Budi Kleden SVD - Generał

Pochodzi z wyspy Flores w Indonezji. W 2012 roku, podczas XVII Kapituły Generalnej, o. Paulus został wybrany do Rady Generalnej, w której pełnił funkcję Radcy Generalnego. Obecnie został wybrany na 12. Przełożonego Generalnego SVD.

WIĘCEJ INFORMACJI


O. José Antunes da Silva SVD - Wicegenerał

Urodził się w 1957 roku w Sarzedas w Portugalii. W 1975 roku wstąpił do Zgromadzenia Słowa Bożego. W następnym roku złożył pierwsze, zaś w 1983 roku wieczyste śluby zakonne. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1984 roku. W latach 1986-89 pracował w Ghanie. W 1990 roku podjął studia z religioznawstwa na Catholic University of America w Waszyngtonie, USA. Zakończył je w 1992 roku, po czym wrócił do Portugalii i podjął pracę w Guimarães, gdzie pełnił posługę wśród misjonarzy świeckich. W 2007 roku został wybrany Prowincjałem Prowincji Portugalskiej i pełnił ten urząd do 2012 roku, kiedy podczas XVII Kapituły Generalnej został wybrany do Rady Generalnej SVD.


O. Anselmo Ricardo Ribeiro SVD - Radca Generalny

Urodził się w 1974 roku w Rio de Janeiro w Brazylii. W 1998 roku wstąpił do Zgromadzenia Słowa Bożego, a w następnym roku złożył pierwsze śluby zakonne. W latach 2001-2002 odbył praktykę misyjną OTP w Meksyku. Wieczyste śluby zakonne złożył w 2004 roku, a rok później otrzymał święcenia kapłańskie. W latach 2005-2008 pracował w duszpasterstwie parafialnym w Brazylii. W latach 2008-10 studiował media i dziennikarstwo oraz był Radcą Prowincjalnym. W 2011 roku został wybrany na urząd Prowincjała Prowincji Północnej w Brazylii, który pełnił do 2016 roku. W 2017 roku podjął studia z marketingu i zarządzania. Obecnie pracuje w Domu Misyjnym św. Michała w Antônio Carlos w Brazylii.


O. Eryk Koppa SVD - Radca Generalny

Urodził się w 1966 roku w Strzelcach Opolskich. Do Zgromadzenia Słowa Bożego wstąpił w 1985 roku. W 1991 roku złożył śluby wieczyste, a święcenia kapłańskie otrzymał 28 kwietnia 1992 roku w Pieniężnie z rąk biskupa Juliana Wojtkowskiego. Po święceniach wyjechał do pracy misyjnej do Meksyku, gdzie pracował przez 4 lata, do 1996 roku. Następnie wrócił do Polski i podjął studia specjalistyczne z teologii moralnej na KUL, które ukończył w 1998 roku i zamieszkał w Pieniężnie. Tam pełnił funkcję prefekta kleryków Misyjnego Seminarium Duchownego. W latach 2007-13 był sekretarzem prowincjalnym, po czym został wybrany na urząd Prowincjała Polskiej Prowincji SVD, który pełni do dziś. 10 lipca 2018 roku podczas XVIII Kapituły Generalnej w Nemi został wybrany jako Radca Generalny.


Br. Guy Mazola Mido SVD - Radca Generalny

Urodził się w 1962 roku w Bagata w Demokratycznej Republice Kongo. Szkołę podstawową ukończył w Beno, zaś studia uniwersyteckie w Kinszasie. W 1981 roku wstąpił do Zgromadzenia Słowa Bożego, chcąc kontynuować formację jako brat zakonny. Śluby wieczyste złożył w 1992 roku. Zgodnie ze swoim przeznaczeniem misyjnym, w 1994 roku wyjechał na Filipiny. Tam w latach 1994-95 pracował w formacji w nowicjacie, a następnie w prowincjalnym Biurze Przyjaciół Misji. W 1998 roku wrócił do Demokratycznej Republiki Kongo, gdzie został wybrany do Rady Prowincjalnej jako Radca. Pełnił tę funkcję w latach 2003-2008. W tym samym czasie, aż do roku 2010 kierował grupą formatorów Prowincji Kongijskiej, a dodatkowo od 2005 roku był formatorem braci zakonnych i Przełożonym Delegowanym. W latach 2007-12 był odpowiedzialny za formację całej strefy afrykańskiej Zgromadzenia, a w latach 2009-12 był dodatkowo redaktorem naczelnym wydawnictwa "Verbum Bible"w Kinszasie. W 2012 roku, podczas XVII Kapituły Generalnej, został wybrany jako Radca Generalny. W tym roku został wybrany ponownie.


O. Jude Raymund Festin SVD - Radca Generalny

Urodził się w 1966 roku w Odiongan na Filipinach. Do Zgromadzenia Słowa Bożego wstąpił w 1984 roku w Prowincji Centralnej Filipin. W 1993 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Rok później wyjechał do pracy misyjnej w Angoli, gdzie do 2001 roku pracował w duszpasterstwie parafialnym. Następnie podjął studia filozoficzne, które ukończył w 2006 roku i rozpoczął wykłady. W latach 2012-14 był formatorem i wykładowcą. W 2014 roku został rektorem werbistowskiego Seminarium Chrystusa Króla w Quezon City. W 2017 roku został wybrany prowincjałem Prowincji Centralnej Filipin.


O. Xavier Thirukudumbam SVD - Radca Generalny

Urodził się w 1958 roku w Sithurvadi w stanie Tamil Nadu na południu Indii. W 1980 roku wstąpił do Zgromadzenia Słowa Bożego. Formację seminaryjną ukończył w 1987 roku, gdy otrzymał święcenia kapłańskie. W tym samym roku rozpoczął pracę pastoralną na parafii w Panchkui w stanie Madhya Pradesh. Kontynuował ją do 1989 roku, gdy został formatorem i rektorem w Domu Misyjnym Vidya Bhavan w Bhopalu. W latach 1992-93 zrobił magisterium z filozofii w Pune. W latach 1994-96 był dziekanem werbistowskiego Khrist Premalaya Regional Philosophate w Bhopalu. Następnie do 2000 roku przygotowywał się do doktoratu na Catholic University of America w Waszyngtonie, USA. Po jego uzyskaniu wrócił do Indii. W latach 2000-2002 był dziekanem w Domu Misyjnym Vidya Bhavan, a w latach 2002-2008 rektorem i wykładowcą w Khrist Premalaya Regional Seminary w Bhopalu. W 2008 roku został Sekretarzem Zespołu ds. Formacji w Indiach. Do 2014 roku był też Radcą Prowincjalnym, po czym został wybrany Prowincjałem Prowincji Centralnej w Indiach.


O. Paulus Budi Kleden, o. José Antunes da Silva SVD i br. Guy Mazola Mido pracowali już w Radzie Generalnej w czasie kadencji 2012-1018. Pozostali wybrani zostali do Zarządu Generalnego po raz pierwszy. Co ciekawe, o. Anselmo Ricardo Ribeiro nie uczestniczył w tegorocznych obradach XVIII Kapituły Generalnej, zatem został niejako wybrany zaocznie. Taka sytuacja nie zdarza się często, choć jest normalną praktyką przewidzianą w prawie.

O. Paulus Budi Kleden SVD jest 12. przełożonym generalnym Zgromadzenia i drugim pochodzącym z Azji. Wybór Indonezyjczyka na to stanowisko jest ogromnym wyróżnieniem dla samego o. Paulusa, ale także dla wszystkich współbraci z Indonezji. Wybór Indonezyjczyka na przełożonego generalnego naszego Zgromadzenia nie jest zaskoczeniem i stanowi odzwierciedlenie rzeczywistości - powiedział o. Eryk Koppa SVD, prowincjał Polskiej Prowincji SVD po wyborze nowego Generała. - Od wielu lat obserwujemy, że punkt ciężkości naszego zaangażowania misyjnego i rozwoju Zgromadzenia przesuwa się w kierunku Azji.

Potwierdzeniem tego są liczby: Zgromadzenie liczy obecnie (dane z początku 2018 roku) 6005 członków, z czego 1652 pochodzi z 4 werbistowskich prowincji Indonezji (w tym 624 nowicjuszy, kleryków i braci zakonnych w ślubach czasowych). Dla porównania z wszystkich prowincji europejskich pochodzi obecnie 1228 współbraci (w tym 62 nowicjuszy, kleryków i braci zakonnych w ślubach czasowych).