Wiadomości

ŚWIAT MISYJNY

Ojciec Generał w Diecezji Oslo
Ojciec Generał podczas spotkania z przedstawicielami wspólnoty polskiej

Ojciec General wśród Polaków w Diecezji Oslo

W dniach 9-12 marca 2018 roku ojciec Generał Heinz Kulüke SVD odwiedził naszych misjonarzy pracujących w Diecezji Oslo w Norwegii. Spotkał się tam z ojcami Piotrem Śledziem SVD i Anthonym Erragudi SVD oraz przedstawicielami społeczności polskiej w Norwegii.

Ojcowie, należący jurysdykcyjnie do Polskiej Prowincji SVD, zajmują się głównie duszpasterstwem Polaków. Pracę w Skandynawii rozpoczęli oficjalnie w sierpniu 2017 roku.

Diecezja Oslo, w której posługują werbiści, jest wielonarodowa i wielokulturowa. Do parafii katedralnej w Oslo należą katolicy pochodzący ze 140 krajów. W weekendy odprawianych jest tam 18 Mszy św. w różnych językach. Uczęszcza na nie ponad 3 tys. wiernych, z czego blisko połowa to Polacy mieszkający w Norwegii. Ciekawostką jest fakt, że w parafii posługuje także były pastor, a obecnie żonaty kapłan katolicki, który otrzymał z Watykanu specjalne pozwolenie na wykonywanie obowiązków kapłańskich, a także kapłan grekokatolicki.

Werbiści podjęli pracę w Diecezji Oslo głównie z myślą o społeczności polskiej. Jednak szybko okazało się, że ich doświadczenie misyjne i językowe przyda się także w duszpasterstwie innych grup. Ojcowie Piotr i Anthony odprawiają zatem także Msze św. w języku angielskim. Wraz ze świeckimi katechetami prowadzą comiesięczne katechezy dla dzieci Polaków. Po katechezie zawsze odprawiane są Msze św. dla dzieci. Uczestniczy w nich ponad 100 dzieci, które przyjeżdżają wraz ze swymi rodzicami niejednokrotnie z odległości ponad 100 km.

W Norwegii nie ma katechezy w szkołach. Wyjątkiem jest kilka katolickich szkół. Wiele polskich dzieci mówi biegle po norwesku, ale często mają problem ze zrozumiemiem katechezy prowadzonej po polsku.

Oprócz sprawowania Eucharystii werbiści regularnie udzielają sakramentu pojednania i sami przyznają, że to niezwykle istota część ich duszpasterstwa. Zdarza się, że z okazji uroczystości rodzinnych wierni indywidualnie umawiają się na spowiedź. Te rozmowy trawają czasem po kilka godzin.

Podczas swojego pobytu w Oslo ojciec Generał przyłączył się do celebracji Eucharystii dla wspólnoty polskojęzycznej w Oslo, na którą przybyło ponad 300 osób. Większość z nich stanowili mężczyźni w średnim wieku, pracujący w Norwegii. Ich rodziny zostały w Polsce. Na zakończenie Mszy św. dwóch członków wspólnoty złożyło na ręce Generała podziękowanie za zaangażowanie Zgromadzenia w duszpasterstwo Polaków. Po Mszy św. odbyło się radosne spotkanie w sali prafialnej. 

Generał w OsloOd lewej: o. Anthony Erragudi SVD, o. Heinz Kulüke SVD, o. Piotr Śledź SVD

Ojciec Generał uczestniczył również w Mszy św. dla Polaków w Honefoss, około 60 km od Oslo. Wzięło w niej udział około 100 osób. O. Piotr Śledź SVD odprawia tutaj Eucharystię raz w miesiącu, choć przyznaje, że wspólnota, aby się rozwijać, potrzebowałaby bardziej regularnego duszpasterstwa. Jeśli się uda już wkrótce będzie możliwe sprawowanie tutaj sakramentów 2 razy w miesiącu. 

Pasterzem Diecezji Oslo jest bp Bernt Eidsvig, zakonnik Kanoników Regularnych św. Augustyna (CRSA). W Norwegii funkcjonuje tylko jedna diecezja katolicka i 2 prałatury, do których należy ok. 5,4 mln katolików. Według danych podawanych prze bpa Eidsviga w diecezji mieszkają katolicy ze 180 narodowości (co ciekawe na obecnie świecie zarejestrowane są 204 narodowości). W każdą niedzielę, w różnych kościołach diecezji sprawuje się Eucharystię w ponad 10 językach, m.in. norweskim, angielskim, francuskim, hiszpańskim, wietnamskim, polskim, tagalog, tamilskim, ukraińskim.

Podczas spotkania z o. Generałem bp Eidsvig wyraził ogrmoną wdzięczność za obecność werbistów w diecezji. Byłby również wdzięczny, gdyby więcej misjonarzy mogło tam pracować. Najpilniejszą potrzebą jest duszpasterstwo wspólnoty języka tamilskiego. Bp Eidsvig podkreślił, że diecezja jest w stanie przygotować niezbędną infrastrukturę dla nawet 5-osobowej wspólnoty werbistowskiej.

Za: Arnoldus Nota

[bt_quote style="border-left" width="0"]O. Piotr Śledź SVD święcenia kapłańskie otrzymał w 1996 roku w Pieniężnie. Przez 18 lat pracował w Afryce: w Botswanie Zambii i RPA. Po powrocie do Polski przez 2 lata pracował w duszpasterstwie parafialnym po czym zgłosił się do pracy w nowo otwieranej misji w Norwegii.[/bt_quote]
[bt_quote style="border-left" width="0"]O. Anthony Erragudi SVD pochodzi z Indii. Studia teologiczne ukończył w Polsce. Święcenia kapłańskie otrzymał w 2009 roku w Pieniężnie. Pracował w duszpasterstwie parafialnym w Polsce, po czym razem z o. Piotrem zgłosił się do pracy w Norwegii.[/bt_quote]

CZYTAJ: