Wiadomości

POLSKA

Doroczne spotkanie seminariów w Pieniężnie
Fot. SVD Pieniężno

Doroczne spotkanie seminariów w Pieniężnie

1 maja w Misyjnym Seminarium Duchownym w Pieniężnie odbyło się doroczne spotkanie Wyższych Seminariów Duchownych z terenu Warmii i Mazur. Gośćmi Domu Misyjnego św. Wojciecha byli rektorzy, moderatorzy i klerycy z Seminariów Duchownych diecezji warmińskiej, elbląskiej, ełckiej oraz bydgoskiej.

Mszy Św. odprawionej ku czci św. Wojciecha przewodniczył o. Sylwester Grabowski SVD, prowincjał Polskiej Prowincji SVD, a kazanie wygłosił o. Henryk Szymiczek SVD, wiceprowincjał.

Po Mszy Świętej o. prowincjał dokonał otwarcia wystawy poświęconej błogosławionym werbistom męczennikom II Wojny Światowej, których 20-lecie beatyfikacji obchodzimy w tym roku, a które swoją kulminację będzie miało podczas czerwcowego spotkania Rodziny Arnoldowej w Licheniu.

Po odpustowym obiedzie znalazł się czas na wspólna rekreację. Część z pośród gości wybrała spacer do Doliny Wałszy, pozostali rozegrali trójmecz piłki nożnej na miejskim Orliku. Wspólnej radości, ale też i prawdziwie sportowych emocji nie zabrakło. Pośród rozgrywających mecze, jak i kibiców nie zabrakło przełożonych ani moderatorów z poszczególnych seminariów.

Spotkanie w Pieniężnie zbiegło się z wprowadzeniem na urząd prowincjała i nowej Rady Prowincjalnej wybranej na czteroletnią kadencję 2019-2023.

globe element95px ver1Więcej fotografii

Za: seminarium.org.pl