Wiadomości

POLSKA

O werbistowskich akcjach misyjnych w Pucku
Fot. Rafał Radtke

O werbistowskich akcjach misyjnych w Pucku

28 maja 2019 roku z inicjatywy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pucku odbyło się spotkanie z o. Wiesławem Dudar SVD, Dyrektorem Referatu Misyjnego Księży Werbistów w Pieniężnie. Spotkanie miało na celu przybliżenie licznych akcji pomocy misjom realizowanych przez Referat Misyjny w Pieniężnie. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pucku aktywnie włączył się po raz kolejny między innymi w akcję „Góra ryżu”.

Spotkanie, które zgromadziło młodzież i grono pedagogiczne Ośrodka, przebiegło w bardzo serdecznej atmosferze. Uczniowie żywo reagowali na relacje z prowadzonych akcji na rzecz krajów misyjnych. Uczniowie byli szczególnie zainteresowani sytuacją ubóstwa dzieci i młodzieży w krajach Afryki.

Odpowiedzią na to spotkanie jest aktywne – zarówno uczniów z rodzicami, jak i nauczycieli – włączenie się m. in. poprzez organizację zbiórki na rzecz dzieci z dalekiej Afryki, w ramach akcji prowadzonych przez Referat Misyjny. Spotkanie przyczyniło się także do poszerzenia wiedzy na temat misji oraz działalności misyjnej prowadzonej przez polskich misjonarzy.