Wiadomości

POLSKA

50 lat kapłaństwa o. Michała Studnika SVD
O. Michał Studnik SVD podczas Mszy Św. jubileuszowej (fot. Isaac Kwame Anim-Addo SVD)

50 lat kapłaństwa o. Michała Studnika SVD

W niedzielę 21 czerwca 2020 roku, w kościele Misyjnego Seminarium Duchownego w Pieniężnie, odbyła się uroczystość jubileuszowa 50-lecia święceń kapłańskich o. Michała Studnika SVD, wieloletniego wykładowcy i Dyrektora Studiów Polskiej Prowincji SVD.

Mszy Świętej jubileuszowej przewodniczył sam jubilat, który również wygłosił okolicznościową homilię. We wspólnej modlitwie wzięli udział współbracia z Pieniężna oraz zaproszeni goście.

O. Michał Studnik otrzymał święcenia kapłańskie 21 czerwca 1970 roku w gronie 11 diakonów. Szafarzem święceń był abp Adam Kozłowiecki SJ, metropolita Lusaki w Zambii, późniejszy kardynał. Wydarzenie zaszczycił także swoją obecnością o. Jan Musiński SVD, przełożony generalny Zgromadzenia Słowa Bożego.

W homilii o. Michał przypomniał między innymi, że Dom św. Wojciecha w Pieniężnie gościł wielu szacownych gości. Jednak na przestrzeni kilkudziesięciu lat działalności Misyjnego Seminarium Duchownego było trzech niezwykłych, którzy byli i są wzorem do naśladowania dla kolejnych pokoleń misjonarzy. To kardynałowie Stefan Wyszyński, Karol Wojtyła i Adam Kozłowiecki. Każdy z nich udzielał świeceń kapłańskich w pieniężnieńskim kościele seminaryjnym.

Msza Święta jubileuszowa - Pieniężno, 21 czerwca 2020 (fot. Isaac Kwame Anim-Addo SVD)

Wśród misjonarzy wyświęconych w 1970 roku znaleźli się między innymi:

  • o. Michał Studnik, dla którego Dom Misyjny św. Wojciecha był i jest ostatnio miejscem misjonarskiej działalności oraz podejmowanych wielu zadań i prac; przez wiele lat o. Michał był Dyrektorem Studiów i wykładowcą w Misyjnym Seminarium Duchownym w Nysie i Pieniężnie. Pełnił też funkcję dyrektora Wydawnictwa VERBINUM.
  • o. Marian Faliszek SVD - w latach 1978-1986 rektor Misyjnego Seminarium Duchownego w Pieniężnie, aktualnie misjonarz w Papui Nowej Gwinei
  • o. Janusz Schilitz SVD - misjonarz stale pracujący w Ghanie
  • o. Kazimierz Garbacz SVD - wieloletni misjonarz w Ghanie, obecnie pracuje w Prowincji Chicago. śp. o. Julian Gbur SVD - od 1994 roku był biskupem pomocniczym we Lwowie, a od 18 listopada 2000 roku do śmierci urzędował jako biskup Diecezji Stryj na Ukrainie; był bardzo zaangażowany w organizację i tworzenie struktur duszpasterskich społeczności grekokatolickiej w Górowie Iławeckim i w całej północnej Warmii.
  • o. Kazimierz Grabowski - wieloletni misjonarz w Argentynie, a później w Regii Ural; obecnie pracuje w Polskiej Prowincji SVD

stud50lat03 minO. Jacek Wojcieszko SVD, rektor Misyjnego Seminarium Duchownego w Pieniężnie (fot. Isaac Kwame Anim-Addo SVD)

Na zakończenie Mszy Świętej jubileuszowej głos zabrał o. Jacek Wojcieszko SVD, Rektor Domu Misyjnego św. Wojciecha w Pieniężnie, który podziękował za wkład o. Michała i wszelkie prace wykonywane przez niego w Zgromadzeniu, szczególnie za działalność dydaktyczno-naukową i duszpasterskie zaangażowanie.

Złoty jubileusz święceń kapłańskich uświadamia nam uroczyście tajemnicę Bożego powołania. Świadectwo Ojca kapłańskiej posługi minionych lat ukazuje – w dostrzegalny dla wszystkich sposób – znaczenie słów Chrystusa: „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał” (J 15, 16) - mówił o. Wojcieszko. - W Dniu Jubileuszu z uznaniem wspominamy Ojca posługę na rzecz Zgromadzenia, jako koordynatora jego europejskiej części, wtedy z zamieszkaniem w Domu misyjnym św. Gabriela w Wiedniu oraz Ojca pierwszoplanową rolę na rzecz formacji intelektualnej w czasie działalności seminaryjnego wydziału filozoficznego w latach 1982-1998, w Nysie na Górnym Śląsku.

Dziś, w tym kościele seminaryjnym, dziękujemy Ojcu za dar gorliwej i wieloletniej pracy formacyjno-dydaktycznej. W sposób szczególny w imieniu polskiej prowincji dziękujemy za 40-letnią posługę jako dyrektora studiów: prowincjalnego i seminaryjnego - dodał o. Rektor.

Przed końcowym błogosławieństwem o. Michał Studnik podziękował wszystkim za wspólną modlitwę i życzliwość. Uczynił to w imieniu własnym i innych jubilatów, którzy z powodu pandemii koronawirusa nie mogli przyjechać do Pieniężna. Podziękował też za życzliwość jakiej doznał On i pozostali jubilaci od przełożonych werbistowskich wspólnot zakonnych, sióstr, pracowników i sąsiadów. (adm)

stud50lat03 minFot. Isaac Kwame Anim-Addo SVD

globe element95px ver1Zob. więcej fotografii