Wiadomości

POLSKA

Nominacja profesorska dla o. Jacka Pawlika SVD
O. prof. Jacek Pawlik SVD (z lewej) z Prezydentem RP i o. Sylwestrem Grabowskim SVD, prowincjałem

Nominacja profesorska dla o. Jacka Pawlika SVD

12 grudnia 2019 roku w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się ceremonia wręczenia przez Prezydenta RP nominacji profesorskich. Jednym z nominowanych był o. prof. Jacek Pawlik SVD.

O. Jacek jest etnologiem i teologiem, byłym misjonarzem w Afryce (Togo). Obecnie jest wykładowcą na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Katedra Nauk o Rodzinie) oraz w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie.

O. Jacek Pawlik przyjął święcenia kapłańskie w Pieniężnie w 1978 roku. Przez 4 lata pracował w Togo. W latach 1983–1988 odbył studia specjalistyczne z zakresu antropologii społecznej i kulturowej na Université René Descartes – Paris V, na Université Paris III (Nouvelle Sorbonne) oraz w École des Hautes Études en Sciences Sociales.

W 1988 roku uzyskał stopień naukowy doktora na podstawie rozprawy La mort: expérience d’un peuple. Études des rites funéraires des Bassar du Nord-Togo (Śmierć: doświadczenie ludu. Badania obrzędów pogrzebowych Bassar na północy Togo). Był zatrudniony w wielu placówkach akademickich we Francji i w Niemczech.

W 1999 został adiunktem Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W 2007 na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Zaradzić nieszczęściu. Rytuały kryzysowe ludu Basari z Togo otrzymał na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie etnologii. W 2008 został profesorem nadzwyczajnym oraz prodziekanem ds. nauki Wydziału Teologii UWM (funkcję tę pełnił do 2010). W latach 2014–2016 był dziekanem Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Obecnie mieszka w Domu Misyjnym św. Wojciecha w Pieniężnie. (ADM)

globe element95px ver1

Więcej o ceremonii w Pałacu Prezydenckim RP