Wiadomości

POLSKA

Spektakl na zakończenie turnusu "Wakacji z misjami"
Scena finałowa spektaklu "Tota Pulchra Est Maria" (fot. Wiesław Dudar SVD)

Spektakl na zakończenie turnusu "Wakacji z misjami"

Tegoroczny kurs teatralno-muzyczny, realizowany podczas IV turnusu "Wakacji z Misjami" w Ocyplu, zakończył się pokazem spektaklu "Tota Pulchra Est Maria". Autorami przedsięwzięcia byli aktorzy Krakowskiego Teatru Biblijnego - Mariusz Kozubek (scenariusz, reżyseria) i Piotr Solorz (muzyka, przygotowanie wokalne). Choreografię sceny finałowej stworzyła Sara Solorz. W przedstawieniu uczestniczyło 65 osób.

Malownicze plenery jeziora w Ocyplu stały się tłem muzycznej opowieści, opartej na "Akatyście ku czci Bogarodzicy". Starożytne nabożeństwo maryjne prowadzi modlącego się po drogach "kontemplacji zachwytu" nad Tą, w osobie której zostało przywrócone ludzkości pełne podobieństwo Boże. W spektaklu w postać Maryi wcieliło się po kolei parę uzdolnionych aktorsko i wokalnie dziewczyn. W poszczególnych scenach towarzyszyli im pozostali uczestnicy turnusu.

Już od kilkunastu lat IV turnus “Wakacji z Misjami' w Ocyplu kończy się pokazem spektaklu przygotowywanego przez uczestników pod okiem prowadzących zajęcia. Prezentacje mają charakter religijny. Praca nad nimi to z jednej strony nauka warsztatu aktorskiego i wokalnego, z drugiej formacja religijna uczestników zajęć - i w końcu samych widzów.

Tegoroczne przedstawienie zostało przygotowane na bazie tekstu i muzyki do widowiska "Litanie", zrealizowanego parę miesięcy temu w katowickim Studium Teatru Franciszka (z projekcjami - obrazami Agnieszki Jasińskiej). Projekt miał swą pierwszą odsłonę jako film artystyczny "Akatyst - Totus Tuus”, zrealizowany w większości "zdalnie" podczas pierwszych " lockdownów". Ocyplańska inscenizacja to trzecia przymiarka do "Akatystu" twórców dzieła, mająca tym razem charakter teatralny.

"Litanie" (wersja koncertowa) jest aktualnie w repertuarze Katolickiej Fundacji "Młodzi dla Młodych".

"Akatyst - Totus Tuus" i " Litanie" można w dniach 12-19 sierpnia 2021 obejrzeć na YouTube:

Fotografie: Wiesław Dudar SVD