Wiadomości

POLSKA

Szkoła całym sercem z misjami
Msza jubileuszowa w katedrze w Elblągu (fot. Marta Lewandowska)

Szkoła całym sercem z misjami

25 października, w trakcie Tygodnia Misyjnego, w katedrze św. Mikołaja w Elblągu odbyła się uroczysta Msza Święta z okazji 60-lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 21 im. Mikołaja Kopernika w Elblągu. Szkoła ta już od ponad ośmiu lat systematycznie współpracuje z Referatem Misyjnym Księży Werbistów w Pieniężnie i szeroko włącza się w działania podejmowane przez werbistów.

Przez szkołę organizowane były zbiórki  artykułów szkolnych i środków czystości, które trafiły do Togo, Ghany i Beninu. Szkoła włączała się także czynnie w akcje prowadzone przez Referat Misyjny: “Każdy znaczek wspiera misje”, “Komórka na misje”, “Klucz do nieba”, “Otwarte serce”. W placówce była także zorganizowana zbiórka alb pierwszokomunijnych, które trafiły na Syberię do o. Łukasza Chrunika SVD.

Szkoła włączyła się również w akcję adopcji na odległość i każdego roku organizuje kiermasze, z których, we współpracy z o. Adamem Brodzikiem SVD, dochód przeznacza na opłacenie rocznej edukacji uczennicy ze szkoły w Vohilavie na Madagaskarze. 

Do szkoły kilkukrotnie zapraszani byli Misjonarze Werbiści, którzy dzielili się ze społecznością szkolną doświadczeniem swojej pracy misyjnej. Uczniowie każdego roku przyjeżdżali do Pieniężna, by zwiedzać Muzeum Misyjno-Etnograficzne, spotykali się z misjonarzami i siostrami Służebnicami Ducha Św., brali udział w warsztatach i miło spędzali czas w seminaryjnym ogrodzie i na boisku. Już od pierwszej edycji również biorą udział w konkursie „Gdy myślę misje…”, organizowanym przez Muzeum Misyjno-Etnograficzne w Pieniężnie. Uczestniczyli w finale konkursu, za którym bardzo tęsknią.

szkola21 elblag jubil02Msza jubileuszowa w katedrze w Elblągu (fot. Marta Lewandowska)

Od współpracy z Referatem Misyjnym w Pieniężnie w Szkole Podstawowej nr 21 swoją działalność rozpoczął wolontariat. Początkowo działał jako koło misyjne, liczące paru członków, ale z czasem przekształcił się w prężnie działającą sekcję samorządu szkolnego, liczącą ponad 100 wolontariuszy. 

Szkoła ta sercem jest z misjami i pamięta w swoich modlitwach o misjach i misjonarzach.

W uroczystości w katedrze elbląskiej wzięli udział uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, członkowie rodzin uczniów, byli pracownicy szkoły i absolwenci. Z Pieniężna na uroczystość przybył udział o. Wiesław Dudar SVD, dyrektor Referatu Misyjnego Księży Werbistów.

Mszy Świętej przewodniczył ks. Łukasz Sołtysiak, duszpasterz dzieci w parafii św. Mikołaja. Oprawę muzyczną przygotował zespół muzyczny złożony z uczniów i nauczycieli. Podczas procesji z darami uczniowie przynieśli środki czystości i higieny osobistej zbieranych w ramach rozpoczętej w Niedzielę Misyjną IV Akcji Misyjnej “Uczniowie - Uczniom”.

Na zakończenie jubileuszowej Mszy św. o. Dudar złożył gratulacje dyrekcji, nauczycielom, pracownikom szkoły oraz uczniom. Podziękował również pani dyrektor, gronu pedagogicznemu, katechetom, a w szczególności mgr Annie Mulańskiej za wielkie i niestrudzone zaangażowanie w pomoc misyjnemu dziełu Kościoła. Dziękując uczniom, życzył im, aby wpatrzeni w życie patrona szkoły, kanonika Mikołaja Kopernika, tak jak on mieli otwarty umysł, zdobywali wiedzę i rozwijali się, aby jak On kochali Boga i obdarzali szczerym szacunkiem innych ludzi.

szkola21 elblag jubil02O. Wiesław Dudar SVD składa życzenia uczniom i pracownikom Szkoły Podstawowej nr 21 (fot. Marta Lewandowska)