Wiadomości

ŚWIAT MISYJNY

Święto odpustowe w Moa na Kubie
Adorajca Najświętszego Sakramentu w Moa w dniu odpustu parafialnego (fot. za https://www.facebook.com/marek.ostrycharz/posts/3555849691136806)

Święto odpustowe w Moa na Kubie

“Co mam czynić, Panie? (…) Bo wobec wszystkich ludzi będziesz świadczył o tym, co widziałeś i słyszałeś” (Dz 22,10.15) Te słowa były mottem święta odpustowego ku czci św. Pawła, w dniu Jego Nawrócenia - 25 stycznia 2021 roku. Właśnie pod wezwaniem Nawrócenia św. Pawła istnieje parafia w Moa na Kubie, gdzie pracuje o. Marek Ostrycharz SVD.

Oto krótki list o. Marka, który na Kubie pracuje od 8 lat.

Słowa motta towarzyszyły nam, abyśmy w duchu wdzięczności, z radością i nadzieją przeżywali uroczystą Mszę Świętą, sprawowaną ku czci naszego świętego Patrona. Eucharystię, która była sprawowana w naszej aktualnej świątyni-kaplicy, poprzedziła adoracja Najświętszego Sakramentu.

Dziękowaliśmy i prosiliśmy Trójjedynego Boga nie tylko za naszą parafię i wspólnoty, ale również za wszystkich członków żywych i zmarłych. Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu dziękowaliśmy Bogu za dar naszej parafii w 5. rocznicę jej utworzenia i prosiliśmy o błogosławieństwo na dalsze kroczenie po ścieżkach Pana, tak byśmy w naszych sercach mogli dalej wzrastać jako świątynia Boga i doczekać się konstrukcji świątyni materialnej. Tej bowiem jeszcze nie mamy i na razie ciężko jest z realizacją projektu.

Uczestnicy liturgii w Moa (fot. za https://www.facebook.com/marek.ostrycharz/posts/3555849691136806)

Słowa, które rozważaliśmy, zaczerpnięte z księgi Dziejów Apostolskich - “Co mam czynić, Panie? (...) Bo wobec wszystkich ludzi będziesz świadczył o tym, co widziałeś i słyszałeś” - pomogły nam odkryć na nowo obecność Jezusa Zmartwychwstalego, Jego bliskość w wielu momentach i na wiele sposobów w naszym życiu, w tym co przeżyliśmy i doświadczyliśmy. Dostrzegliśmy, że tak jak Apostoł Narodów, również i my na wielu etapach naszego kroczenia przez życie spotkaliśmy i doświadczyliśmy bliskości Boga Żywego i Jedynego. Szczególnie wtedy, gdy przeżywaliśmy i umacnialiśmy naszą wiarę, poprzez celebrację zbawczych wydarzeń (Narodzenie Pańskie, Zmartwychwstanie), a także w momentach, kiedy potrzebowaliśmy pomocy i żyliśmy z nadzieją (czas huraganów, pandemii). Również i my doświadczaliśmy działania Bożej Opatrzności i Jego Miłości do nas i dla nas, kiedy otrzymywaliśmy pomoc i mogliśmy dzielić się potrzebną pomocą duchową i materialną z najbardziej potrzebującymi. Dlatego też mamy nadzieję, że również i my, jak Apostoł Narodów, wobec wszystkich ludzi będziemy mogli świadczyć o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. O to też prosiliśmy Trójjedynego Boga w naszych modlitwach w tym dniu.

Niech Bóg w Trójcy Jedyny udzieli nam błogosławieństwa i sił do wypełnienia Jego misji. Niech, święty Paweł, Apostoł Narodów, towarzyszy nam i wspiera nas w naszym wysiłku ciągłego nawracania się ku Bogu!

Święty Pawle Apostole, oręduj za nami!

Marek Ostrycharz SVD
Moa, Kuba

moakuba01 minObraz św. Pawła Apostoła w kaplicy w Moa (fot. za https://www.facebook.com/marek.ostrycharz/posts/3555849691136806)