Wiadomości

ŚWIAT MISYJNY

Werbista arcybiskupem Belgradu
Abp Ladislav Nemet SVD (fot. za http://kc.org.rs; zob. https://tinyurl.com/5n72t2kt)

Werbista arcybiskupem Belgradu

5 listopada bp Ladislav Nemet SVD, dotychczasowy ordynariusz diecezji Zrenjanin w Serbii, został przez papieża Franciszka mianowany arcybiskupem Belgradu.

Bp Ladislav związany jest z Polską Prowincją SVD, gdyż w Pieniężnie przygotowywał się do kapłaństwa i tam złożył swoje wieczyste śluby zakonne.

Vlado (László) przyszedł na świat 7 września 1956 r. w Odžaci, w północnej Serbii, będącej częścią ówczesnej Jugosławii. Jego rodzina miała węgierskie pochodzenie. Szkołę podstawową ukończył w rodzinnej Odžaci, gimnazjum w pobliskiej Suboticy. Po maturze odbył służbę wojskową, po czym przyjechał do Polski. Chciał być kapłanem, misjonarzem, werbistą.

- Pamiętam ten moment. Pod koniec sierpnia 1977 r. o. Ljudevit Suhajda SVD z Nowego Sadu przywiózł do Pieniężna swojego siostrzeńca Ladislava Nemeta - wspomina o. Waldemar Wesoły SVD, ówczesny wykładowca w Pieniężnie. - Młody Vlado miał długie włosy, pogodne oczy i łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi. Od samego początku mówił po polsku. Z biegiem czasu coraz lepiej.

W Misyjnym Seminarium Duchownym w Pieniężnie Vlado odbył całą podstawową formację zakonno-misyjną: nowicjat i studia filozoficzno-teologiczne. 8 września 1982 roku w kościele seminaryjnym złożył wieczyste śluby zakonne. Święcenia kapłańskie przyjął 1 maja 1983 roku w kościele parafialnym w rodzinnej Odžaci. Szafarzem święceń był bp Matija Zvekanović, ordynariusz diecezji Subotić.

Przez kolejne dwa lata pracował w Chorwacji, a następne dwa lata studiował na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Studia ukończył licencjatem z teologii dogmatycznej. W 1987 roku wyjechał do pracy misyjnej na Filipinach. Do Europy wrócił po trzech latach i podjął studia doktoranckie na tym samym Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, które zakończył obroną pracy doktorskiej na temat inkulturacji na Filipinach po Soborze Watykańskim II.

Od 1994 roku pracował w werbistowskim Domu Misyjnym St. Gabriel w Mödling koło Wiednia. Był prefektem kleryków i wykładowcą teologii dogmatycznej. Pomagał także duszpastersko w miejscowej parafii oraz wykładał misjologię w jezuickim Wydziale Filozoficznym w Zagrzebiu. 

ladislav nemet025 czerwca 2008 roku - bp Ladislav Nemet SVD po przyjęciu sakry biskupiej (fot. archiwum SVD)

We wrześniu 2000 roku przyjął zaproszenie, by wygłosić w Pieniężnie doroczne rekolekcje dla współbraci. 

- Kiedy w przeddzień rekolekcji zjawił się w Pieniężnie, nie miał już długich włosów jak 23 lata wcześniej, ale pozostały pogodne oczy i łatwość nawiązywania kontaktu - wspomina o. Wesoły. - Na pierwszej nauce w kaplicy zgromadziło się ok. 60 współbraci pozostających w formacji i ok. 20 po ślubach wieczystych. O. Vlado mówił jasno, komunikatywnie i zrozumiale. Prezentował teologię życia zakonnego i misjonarskiego. Wiele czasu poświęcił naszej duchowości. Posługiwał się poprawną i zrozumiałą polszczyzną.

Krótko po powrocie z Pieniężna, 15 września 2000 roku, o. Ladislav został radcą stałego przedstawicielstwa Stolicy Apostolskiej przy Biurze ONZ w Wiedniu. Funkcję tę pełnił do 2004 roku, gdy został przełożonym Prowincji Węgierskiej werbistów. Zamieszkał w Budapeszcie, gdzie był także duszpasterzem miejscowej wspólnoty chorwackiej. W 2006 roku został sekretarzem generalnym Konferencji Episkopatu Węgier.

23 kwietnia 2008 roku papież Benedykt XVI mianował o. Ladislava biskupem utworzonej zaledwie 12 lat wcześniej diecezji Zrenjanin. Sakrę biskupią przyjął 5 czerwca z rąk abpa budapeszteńsko-ostrzyhomskiego i prymasa Węgier, kard. Pétera Erdő. Jednym ze współkonsekratorów był ówczesny nuncjusz apostolski na Węgrzech, abp Juliusz Janusz. 

W następnym roku bp Nemet znów zawitał do Polski, gdy z radością przyjął zaproszenie, aby w Pieniężnie udzielić święceń kapłańskich 9 nowym misjonarzom-werbistom.

W 2010 roku bp Ladislav był gościem VII Dziękczynnego Czuwania Modlitewnego Rodziny Arnoldowej, które odbyło się na Jasnej Górze w dniach 10-11 kwietnia. W homilii podczas Mszy Świętej w Kaplicy Cudownego Obrazu mówił o posłaniu apostołów, roli chrześcijańskiego świadectwa i owocach, które z tego świadectwa powinny wynikać. Na zakończenie nawiązał do dramatu katastrofy smoleńskiej, która wydarzyła się zaledwie kilkanaście godzin wcześniej.

- Nasze myśli i serca są skierowane ku miejscu, gdzie spadł samolot prezydencki - mówił bp Nemet. - Niezależnie od tego, jak to boli, musimy stwierdzić: owoc ich życia dojrzał. Módlmy się za ofiary tej katastrofy, a także za tych, których ta katastrofa najbardziej dotknęła – za rodziny ofiar. Boże miłosierny, błogosław nas wszystkich!

ladislav nemet02Bp Ladislav Nemet SVD podczas homilii w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze w kwietniu 2010 roku (fot. archiwum SVD)

Od 2016 roku bp Ladislav Nemet SVD stoi na czele Międzynarodowej Konferencji Biskupiej św. Cyryla i Metodego, obejmującej hierarchów z Czarnogóry, Kosowa, Macedonii Północnej i Serbii, a od 25 września 2021 jest jednym z dwóch wiceprzewodniczących Rady Konferencji Biskupów Europy (CCEE).

Bp Nemet posługuje się językami: węgierskim, chorwackim, serbskim, angielskim, niemieckim, włoskim i polskim. Kiedyś przyznał, że ciągle niektóre swoje teksty pisze po polsku.

5 listopada 2022 roku papież przyjął rezygnację z urzędu abp. Stanislava Hočevara SDB, dotychczasowego ordynariusza archidiecezji Belgradu i mianował na jego miejsce bpa Ladislava Németa SVD.

Abp Ladislav Nemet SVD jest jednym z 49 werbistowskich biskupów. 5 pracuje w Europie, 8 w Ameryce Łacińskiej, 2 w Ameryce Północnej, 17 w Azji, 6 w Australii i Oceanii i 11 w Afryce. W tej grupie jest 5 Polaków: 3 w Papui Nowej Gwinei i po 1 w Boliwii i Polsce.

W tekście wykorzystano fragmenty artykułu
o. Waldemara Wesołego SVD “Biskup w serbskiej Zrenjaninie”
(Misjonarz, 11/2008)