Wiadomości

ŚWIAT MISYJNY

Proces synodalny i mega-misja w Meksyku
Procesja podczas odpustu parafialnego (fot. Paweł Wodzień SVD)

Proces synodalny i mega-misja w Meksyku

W historii Kościoła zawsze następowały zmiany. Były mniejsze lub większe, ale zawsze wpływały i wciąż wpływają na wyraz naszej katolickiej wiary. Śmiem twierdzić, że w Archidiecezji Meksyk taką bardzo widzialną zmianą jest program pastoralny obecnego arcybiskupa i Prymasa Meksyku, kard. Carlosa Aguiar Retes.

17 grudnia 2017 roku został on mianowany 36. następcą pierwszego biskupa miasta Meksyk, Juana Antonio de Zumárraga. Ingres do katedry odbył się 5 lutego 2018 roku, w uroczystość św. Filipa od Jezusa, pierwszego męczennika i świętego Meksyku.

Kard. Retes, jako biskup Diecezji Texcoco i Sekretarz Generalny CELAM (Konferencji Biskupów Ameryki Łacińskiej i Karaibów), w maju 2007 brał udział w Konferencji Generalnej w Aparecida, w Brazylii. Wówczas, wraz z kard. Bergoglio, uczestniczył w redagowaniu końcowego dokumentu tejże konferencji. Od tego czasu zawiązała się wielka przyjaźń między tymi biskupami.

Po objęciu władzy w Archidiecezji Meksyk kard. Retes zreformował struktury duszpasterskie. Obecnie każdy biskup pomocniczy jest odpowiedzialny za konkretny rodzaj pracy duszpasterskiej, współpracuje z wikariuszami pastoralnymi i ludźmi świeckimi. Owi świeccy należą do komisji diecezjalnych i w sposób aktywny uczestniczą w podejmowaniu decyzji.

Kard. Carlos Aguiar Retes jest jednym z pierwszych biskupów na świecie, który postawił na synodalność w swojej diecezji. W 2021 roku zaprosił wszystkie wikariaty, dekanaty i parafie do zorganizowania spotkań dekanalnych i parafialnych. Dekanalne miały na celu przygotowanie ludzi świeckich do przeprowadzenia zgromadzeń parafialnych (asambleas) metodą konsensusu (consenso – porozumienie, zgoda). Przed każdym takim zgromadzeniem trzeba było zrobić diagnozę rzeczywistości parafialnej, czyli określić liczbę mieszkańców parafii, liczbę dzieci i młodzieży, ludzi w średnim wieku i ludzi po 60. roku życia, liczbę mieszkań oraz liczbę katolików, wyznawców innych religii i ludzi bez wyznania religijnego.

mex wieskowron05O. Wiesław Skowroński SVD podczas odpustu w werbistowskiej Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Copilco, dzielnicy miasta Meksyk(fot. Paweł Wodzień SVD)

Mottem zgromadzeń parafialnych były słowa “Ewangelizować kultury miasta Meksyk w komunii synodalnej”. Do udziału w naszym zgromadzeniu parafialnym byli zaproszeni członkowie Rady Parafialnej, ludzie którzy sprawują funkcje cywilne w instytucjach działających na terenie parafii oraz wszyscy chętni. Metodą porozumienia doszliśmy do wniosku, że priorytetami naszej parafii jest duszpasterstwo młodzieżowe i rodzinne.

Następnym krokiem było przygotowanie programu duszpasterskiego, podzielonego na poszczególne komisje. Zajmują się one następującymi obszarami: duszpasterstwo dzieci i katechezy, duszpasterstwo młodzieżowo-powołaniowe, duszpasterstwo dorosłych i rodzin, nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, animacji misji permanentnej, duszpasterstwo liturgii i duchowości, formacji stalej i społeczno-charytatywnej. Nicią przewodnią każdego rodzaju duszpasterstwa jest linia życia, czyli troska pastoralna o ludzi na każdym etapie ich życia.

Owoce naszego zgromadzenia Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa zostały przedstawione podczas wizytacji biskupiej, która odbyła się 7 października 2021 roku. Przed południem odwiedził nas pasterz diecezji, kard. Carlos i biskup pomocniczy, Salvador González Morales. Z kardynałem spotkali się ojcowie werbiści pracujący na terenie parafii. Pózniej nasz pasterz zapoznał się z rzeczywistością parafialną, odwiedził chorych i udzielił im sakramentu namaszczenia, a także odwiedził różne środowiska znajdujące się na Copilco. Po obiedzie biskup pomocniczy miał spotkanie z Radą Parafialną, która przedstawiła mu Program Duszpasterski na 2022 rok. Sprawował też Eucharystię w naszym kościele parafialnym i spotkał się z młodzieżą należąca do grup parafialnych.

mex wieskowron05Bp Salvador González Morales z przedstawicielami grup parafialnych (fot. Renata Morones)

Zgromadzenia parafialne są już stałą praktyką w naszej archidiecezji. W tym roku duszpasterskim kierujemy się mottem ”Ożywmy nasza wiarę”, zaś konkretnym zawołaniem na naszych parafiach jest “Ożywmy nasze parafie z misją” (wyjściem misyjnym do ludzi). Dynamika przygotowania naszych zgromadzeń parafialnych była nieco inna niż w ubiegłym roku. Wikariat duszpasterski przygotował ankietę skierowaną do ludzi w wieku 14-30 lat oraz dla osób dorosłych. Jej celem jest wysłuchanie opinii wielu ludzi na temat współczesnego Kościoła. Pytania były nastepujące:

- czy wierzysz w Boga?

- dlaczego Go poszukujesz?

- jak Kościół może ci pomóc w twoim poszukiwaniu?

- co ci się podoba w Kościele?

- co ci się w nim nie podoba?

- znasz rodzaje duszpasterstwa na twojej parafii? jak chcesz uczestniczyć w jednym z nich?

- chciałbys podać twoje dane, aby podzielić się z toba na temat działalności pastoralnej?

Na podstawie wyników tej ankiety zorganizowaliśmy drugie zgromadzenie parafialne i, po porozumieniu z uczestnikami, wybraliśmy dwa priorytety dotyczące młodzieży i dwa odnośnie ludzi dorosłych. Będzie to baza do stworzenia programu duszpasterskiego na nadchodzący 2023 rok.

mex wieskowron05Prezbiterium w kościele parafialnym Najświętszego Serca Pana Jezusa w Copilco, dzielnicy miasta Meksyk (fot. Wiesław Skowroński SVD)

Kościół wychodzący do ludzi, zbliżający się do rzeczywistości, to następna charakterystyka kard. Carlosa. Będąc jeszcze arcybiskupem w Tlanepantla przeprowadził mega-misje w tej archidiecezji. Po kilku latach przygotowań, wraz z kapłanami i osobami świeckimi, rozpoczęli odwiedziny mieszkańców Tlanepantli, pukając do drzwi każdego domu. Było to pierwsze misyjne wyjście i zbliżenie się do ludzi, aby ich posłuchać i dowiedzieć się o codziennych troskach i radościach życia.

Zostając pasterzem Kościoła w stolicy Meksyku zaprosił nas do wyjścia na spotkanie z ludźmi poszukującymi Boga i wsparcia drugiego człowieka. I tak w 2019 roku każdy dekanat decydował o priorytetach tej mega-misji. W naszym pierwszym dekanacie zdecydowaliśmy o pomocy chorym w szpitalach i ich rodzinom oczekującym wiadomości o stanie zdrowia. Tak wiec kapłani szli do sal szpitalnych ze spowiedzią, namaszczeniem chorych i Komunią świętą. Na placu przed szpitalem była sprawowana Msza Święta dla rodzin pacjentów. Ludzie świeccy zorganizowali posiłki dla tych osób oraz zgromadzili znaczną ilość odzieży oraz koce, gdyż w październiku, listopadzie i styczniu w stolicy Meksyku jest zimno.

mex wieskowron05O. Wiesław Skowroński SVD podczas poświęcenia palm w Niedzielę Palmową (fot. Paweł Wodzień SVD)

W 2020 i 2021 roku, ze względu na pandemię, ta forma misji została zawieszona. Organizowano jednak spotkania wirtualne, porady i serie kursów online na temat profilaktyki zdrowotnej, Chodziło też o to, aby ludzie mogli być wysłuchani. W tym roku ta mega-misja odbędzie się od 23 października do 20 listopada. Trzy obszary, którymi będziemy się zajmować to zdrowie, ubóstwo i ekologia. W ciągu pierwszego tygodnia będziemy odwiedzać ludzi w domach i przysłuchiwać się ich potrzebom duchowym i materialnym. Drugi tydzień będzie poświęcony formacji duchowej, medycznej itp. W trzecim tygodniu przewidziana jest pomoc ubogim, rozdzielanie żywności, odzieży, lekarstw i czas wysłuchania ich potrzeb. Na czwarty tydzień zaplanowane jest świętowanie z mieszkańcami parafii, które służy wzajemnemu poznaniu i podzieleniu się naszym życiem. Wszyscy bez wyjątku są zaproszeni na poczęstunek, na który każdy coś przyniesie.

Intencją mega-misji jest to, aby to nie były to sporadyczne działania duszpasterskie, tylko coś, co charakteryzuje Kościół troszczący się o codzienny los ludzki i wychodzący naprzeciw oczekiwaniom całego społeczeństwa. 

Jaki jest w tym udział nas, werbistów? Przede wszystkim chodzi o otwarcie się na dialog z różnymi kulturami istniejącymi w mieście Meksyk. Staramy się czynnie uczestniczyć w spotkaniach dekanatu, gdyż jest to podstawowa platforma działania komunii kościelnej. Z punktu widzenia naszej werbistowskiej duchowości chcemy odzwierciedlać komunię Trójjedynego Boga, która jest wzorem dla ludzkiej wspólnoty. Oparci na Słowie Bożym pragniemy pomóc ludziom w odnalezieniu swojej relacji z Bogiem i odkryciu Jego prawdziwego oblicza – miłości i miłosierdzia dla wszystkich. Tym samym uczymy się misji ad intra i ad extra dzieląc nasze powołanie i życie z wieloma osobami. Jest to zatem wzajemne ubogacanie się. Na parafii i w dekanacie i diecezji dzielimy się naszą duchowością i staramy się współpracować w misji Boga.

Wiesław Skowroński SVD

mex wieskowron05Wizytacja biskupia w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa (fot. Pedro Alvarez)

mex wieskowron05O. Wiesław Skowroński SVD z o. Erykiem Koppą SVD (z lewej), wizytatorem gerenralnym z Rzymu (fot. Paweł Wodzień SVD)

mex wieskowron05Wejście główne do werbistowskiego kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w stolicy Meksyku (fot. Paweł Wodzień SVD)