Wiadomości

POLSKA

Akt Zawierzenia Matce Bożej Rodziny Arnoldowej

- Maryjo, Matko Boga-Człowieka, zawierzam Tobie wszystkich nas, tworzących duchową Rodzinę osób żyjących charyzmatem św. Arnolda Janssena. Przede wszystkim zawierzam Ci Misjonarzy Werbistów, którzy zostali powołani i posłani, aby w całym świecie szerzyć Słowo Boże, Twego Wcielonego Syna - modlił się o. Prowincjał Sylwester Grabowski SVD podczas XII Czuwania Modlitewnego Rodziny Arnoldowej. - Zawierzam Tobie nasze głoszenie Ewangelii, nasze posługi oraz dzieła, które prowadzimy w 79 krajach na całym świecie. Wspieraj nas, abyśmy właściwie odczytywali znaki czasu; kieruj nasze kroki do miejsc, które wskaże Boża wola i wypraszaj nam gorliwość pierwszych apostołów i naszych świętych i błogosławionych współbraci. 

Homilia bp. Jerzego Mazura SVD podczas XII Czuwania Rodziny Arnoldowej

- Dziękujmy Trójjedynemu Bogu za pośrednictwem Maryi, Matki Słowa, Królowej Polski, za nas wszystkich należących do Rodziny Arnoldowej, za misjonarzy i misjonarki trzech Zgromadzeń założonych przez św. Arnolda - powiedział bp Jerzy Mazur SVD w homilii podczas XII Czuwania Modlitewnego Rodziny Arnoldowej na Jasnej Górze. - Dziękujmy Trójjedynemu Bogu za wszystkich współpracowników, darczyńców, wolontariuszy za wszystkich, którzy niosą Ewangelię o zbawieniu, o życiu wiecznym aż na krańce świata, którzy poprzez modlitwę, dar serca, ofiarowanie cierpienia wspomagają misyjne dzieło Kościoła.

Rozważanie bp. Jerzego Mazura SVD podczas Czuwania Rodziny Arnoldowej 2023

- Misjonarz to ten, kto dotknięty Bożą łaską, idzie – wręcz biegnie, spieszy się – ku innym, by dzielić się z nimi radością tego, czego doświadczył w wierze. Misjonarz, jak Maryja niesie Jezusa, dzieli się radością i pięknem spotkania z Chrystusem - powiedział bp Jerzy Mazur SVD w czasie Apelu Jasnogórskiego w ramach XII Czuwania Rodziny Arnoldowej.

Oto pełny tekst rozważania.

Nagrody im. o. Mariana Żelazka 2023 wręczone

21 kwietnia po raz czwarty wręczono Nagrody im. o. Mariana Żelazka. W tym roku nagrodzeni zostali Maria Popowska, założycielka Towarzystwa Przyjaciół ojca Mariana Żelazka w Palędziu oraz Jerzy Grzybowski, wieloletni redaktor naczelny miesięcznika "Misjonarz".

Ceremonia wręczenia statuetki odbyła się podczas XII Czuwania Modlitewnego Rodziny Arnoldowej na Jasnej Górze.

Poświęcenie kopii obrazów dla parafii w Nowej Uszycy

13 kwietnia 2023 roku o godz. 15.00 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach odbędzie się uroczyste poświęcenie obrazów Apostołów Bożego Miłosierdzia – św. Siostry Faustyny i św. Jana Pawła II. Obrazy te są darem Sanktuarium dla Parafii Przemienienia Pańskiego w Nowej Uszycy w Ukrainie, gdzie proboszczem jest o. Józef Gwóźdź SVD. 

Niech uroczystość ta stanie się okazją do trwania przy sercu Jezusa Miłosiernego, do modlitwy o pokój w Ukrainie i na całym świecie. Jeśli słowa Chrystusa dotykają Twojego serca, przyjedź tego dnia Łagiewnik, by zanurzyć się w Bożym Miłosierdziu. 

Woda dla Afryki

“Woda dla Afryki” to najnowsza akcja werbistowskiego Referatu Misyjnego w Pieniężnie. Jej celem jest pomoc lokalnym niewielkim wspólnotom w budowie studni głębinowej, która zapewnia czystą i zdrową wodę mieszkańcom i zwierzętom gospodarskim.

- Są rejony w Afryce, gdzie ludzie ciągle nie mają dostępu do czystej wody i gdzie jej wciąż brakuje. Możemy to zmienić. Cierpiącym z powodu braku wody wspólnie możemy wiele podarować i zmienić ich życie na lepsze - piszą organizatorzy akcji.

Wakacje z misjami 2023

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w 36. edycji werbistowskich “Wakacji z Misjami” organizowanych tradycyjnie w Ocyplu w Borach Tucholskich. Tegoroczne hasło brzmi: „Made in Góra Synaj”.

“Razem z Mojżeszem, który otrzymał od Pana Boga przykazania na Górze Synaj, będziemy podczas wspólnych turnusów odkrywali Boga, siebie i drugiego człowieka żyjącego nawet tysiące kilometrów od Polski.” - piszą organizatorzy w zaproszeniu.

Spotkania Rejonowe Przyjaciół Misji - wiosna 2023

Znamy już terminy wiosennych Spotkań Rejonowych Przyjaciół Misji organizowanych przez werbistowski Referat Misyjny z Pieniężna. Odbędą się one w Elblągu, Olsztynie, Gdyni, Bielsku-Białej i Wrocławiu.

Wydarzenia te są doskonałą okazją do spotkania świeckich współpracowników misyjnych werbistów ze sobą i z misjonarzami oraz zapoznania się z aktualnie prowadzonymi akcjami misyjnymi.