Wiadomości

POLSKA

Werbiści w archidiecezji białostockiej
Dom Misyjny w Kleosinie (fot. archiwum SVD Kleosin)

Werbiści w archidiecezji białostockiej

Historia werbistów w archidiecezji białostockiej zaczyna się w czerwcu 1957 roku. Wtedy to przybył do Białegostoku o. Stefan Tarasiuk SVD pochodzący z Rzepnik, z parafii Tryczówka. Prowincjał Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego, o. Feliks Zapłata SVD, posyłając ojca Stefana powiedział: „Masz wychodzić dla Polskiej Prowincji Werbistów nową placówkę w Białymstoku lub okolicy”.

Po wielu trudnościach Dom Misyjny świętego Kazimierza w Kleosinie został zbudowany w latach 1983-88 przez o. Jerzego Sergela SVD. W latach 1989-1991 w domu mieścił się postulat Księży Werbistów. Po przeniesieniu postulatu do Górnej Grupy placówka w Kleosinie zaczęła funkcjonować jako dom misyjno-rekolekcyjny.

W roku 2002 abp Wojciech Ziemba, Metropolita Białostocki, zaproponował werbistom przejęcie nowo utworzonej w Kleosinie Parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Pierwszym administratorem (od 1 sierpnia 2002 r.), a następnie pierwszym proboszczem (od 1 października 2002 r.) parafii został o. Janusz Walerowski SVD. Po jego nagłej śmierci 6 stycznia 2013 r. urząd proboszcza objął o. Franciszek Martyna SVD, który pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego.

klsin03Kaplica Domu Misyjnego w Kleosinie (fot. archiwum Feliksa Kubicza SVD)

W Parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Kleosinie werbiści prowadzą typowe duszpasterstwo parafialne. Jeden ze współbraci zajmuje się duszpasterstwem rodzin i poradnictwem małżeńskim. Trzech współbraci zaangażowanych jest w Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie DROGA, gdzie zajmują się pracą terapeutyczną wśród osób uzależnionych, pracą z rodzinami obciążonymi przemocą i nałogami, pomocom ubogim i osobom z marginesu społecznego oraz wspieraniem dzieci z rodzin ubogich.

Duszpasterstwo mniejszości religijnej i narodowościowej prowadzi o. Andrzej Zalewski SVD, który został mianowany administratorem grekokatolickiej Parafii Trójcy Świętej w Białymstoku. Kilku współbraci bierze udział w duszpasterstwie sakramentu pojednania oraz w kierownictwie duchowym osób świeckich, kapłanów i sióstr zakonnych z różnych zgromadzeń.

Werbiści z Kleosina angażują się w duszpasterstwo rekolekcyjne: stałe i okresowe rekolekcje i skupienia dla parafii, zgromadzeń zakonnych, ruchów kościelnych oraz rekolekcje dla kapłan w z archidiecezji białostockiej. Doraźnie misjonarze wspierają parafie diecezjalne borykające się z problemami personalnymi, a regularnie angażują się w opiekę i prowadzenie grup świeckich, w tym Przyjaciół Misji, Winnicy, Grupy o. Pio, Neokatechumenatu, Oazy, Kościoła Domowego, Wolontariatu Młodzieżowego w Stowarzyszeniu DROGA. Pomieszczenia Domu Misyjnego są regularnie udostępniane  grupom AA i Al Anon.

klsin03Wnętrze kościoła parafialnego św. Teresy od Dzieciątka Jezus (fot. za https://www.facebook.com/misjonarze.svd.werbisci/)

Szeroko pojęta animacja misyjna to jeden z ważnych elementów działalności Domu Misyjnego w Kleosinie. 2-3 razy w roku werbiści wydają książki o tematyce ewangelizacyjnej i misyjnej. Od kilku lat wydawany jest Kalendarz Misyjny, a od 2 lat ukazuje się w 70-tysięcznym nakładzie.

 - Kalendarz na rok 2022 został stworzony przy współudziale dzieci ze szkoły podstawowej Św. Jana Pawła II w Kleosinie. W ten sposób angażujemy w dzieło misyjne dzieci i młodzież - mówi o. Henryk Ślusarczyk SVD, rektor kleosińskiej wspólnoty. - Bierzemy także udział w lokalnych i kościelnych programach telewizyjnych i radiowych o tematyce misyjnej i biblijnej oraz przygotowujemy artykuły o tematyce misyjnej do diecezjalnego miesięcznika “Drogi Miłosierdzia”

W archidiecezji białostockiej werbiści znani są przede wszystkim z prowadzenia kierownictwa duchowego, spowiedzi, głoszenia rekolekcji i animacji misyjnej.

W Domu Misyjnym w Kleosinie mieszkają i posługują cztery Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii (Siostry Eucharystki). Trzy siostry pracują w biurze misyjnym, a jedna w katechezie.

- Mamy również wolontariuszy oddanych całym sercem naszemu misyjnemu dziełu - dodaje o. Ślusarczyk. - Pomagają nam w przygotowaniu miesięcznych wysyłek czasopism i innych materiałów. Wykonują bardzo żmudną pracę, ponieważ miesięcznie wysyłamy około dwóch ton materiałów misyjnych.

Opr. za: Komunikaty SVD

klsin03Spotkanie wigilijne z udziałem: Stowarzyszenia „Droga”, Winnicy o. Pio, przedstawicieli parafii i domu. (fot. Henryk Ślusarczyk SVD)

klsin03Hall Domu Misyjnego w Kleosinie (fot. Henryk Ślusarczyk SVD)