Wiadomości

ŚWIAT MISYJNY

Audiencja papieska

Członkowie Kapituły Generalnej na audiencji z papieżem

22 czerwca członkowie XVIII Kapituły Generalnej werbistów odbywającej się w Nemi, gościli w Watykanie, gdzie na audiencji przyjął ich papież Franciszek.

W swoim przemówieniu Ojciec Święty nawiązał do tematu Kapituły, który brzmi: „Miłość Chrystusa przynagla nas. Zakorzenieni w Słowie, oddani Jego misji”. Podał kilka konkretnych wskazówek, którymi powinniśmy się inspirować w naszym misjonarskim życiu.

XVIII Kapituła Generalna

Rozpoczęła się XVIII Kapituła Generalna werbistów

17 czerwca w Nemi niedaleko Rzymu rozpoczęła się XVIII Kapituła Generalna Zgromadzenia Słowa Bożego. Obradom przyświecać będzie hasło: „Miłość Chrystusa przynagla nas (2 Kor 5,14). Zakorzenieni w Słowie, oddani Jego misji”.

W obradach Kapituły bierze udział 118 werbistów z prawem głosu oraz 14 obserwatorów, w tym 4 koordynatorów stref, 4 koordynatorów Generalatu, 2 siostry SSpS i 4 świeckich współpracowników.

Uciekinierzy z Ghany w Togo

Konflikt plemienny na północy Ghany

W ostatnich dniach wybuchła lokalna wojna na północy Ghany między plemionami Konkomba i Tchokossi (Chacosi znani również jako Anufo). Do pobliskiego Togo udało się uciec ok. 2000 ludzi, w większości kobietom i dzieciom.

Wielu uchodźców nie ma dosłownie nic - pisze o. Marian Schwark SVD z Togo. - Nie wiadomo, jak długo uchodźcy z Ghany pozostaną w Togo.

O. Henryk Ślusarczyk SVD z uczestnikami warszatów

V Amerykański Kongres Misyjny i tłumaczenia ustne

W dniach 9-15 lipca 2018 odbędzie się w Santa Cruz de la Sierra w Boliwii V Amerykański Kongres Misyjny pod hasłem "América en misión, El Evangelio es alegria". Ponad 3 tys. delegatów z 25 krajów Ameryki Północenj, Środkowej i Południowej bedzie modlić się i rozwazać, jak lepiej i z coraz wiekszą radością głosić Chrystusa.

Jednym z elementów przygotowania do Kongresu były warsztaty dla tłumaczy ustnych, przeprowadzone w dniach 17-18 maja 2018 roku przez o. Henryka Ślusarczyka SVD i prof. Olgierdę Furmanek. Zajęcia odbyły się na Wydziale Komunikacji Medialnej Uniwersytetu Katolickiego św. Pawła „Diakonia” w boliwijskim Santa Cruz de la Sierra.

O. Mirosław Baran SVD

Serce modli się po polsku (WYWIAD)

Co dostajemy, czym się dzielimy, co możemy przekazać, pochodzi z ofiar naszych ludzi, którzy są bardzo ofiarni, pomimo różnych kryzysów, jakie nami miotają. Hiszpania przeżywała i przeżywa nadal głęboki kryzys. Teraz jest trochę lepiej, ale wielu ludzi straciło pracę.

Innym problemem jest bardzo trudne życie w momencie, gdy wielu Polaków kończy swoją pracę zawodową i przechodzi na emerytury. Pojawia się realny problem z więzią z dziećmi, które pozostały w Polsce.
Z o. Mirosławem Baranem SVD, byłym misjonarzem w Argentynie i obecnym kapelanem Polskiej Wspólnoty Katolickiej w Madrycie, rozmawia Marta Molińska-Glura.

Poświęcenie łodzi, PNG

Pielęgnujemy zasiane ziarenka (WYWIAD)

Nas misjonarzy jest coraz mniej. Brakuje braci, których były tu dziesiątki, brakuje świeckich. Lokalny kler przybiera w ilości, ale to wciąż za mało. W tych trudnościach pozytywnie zacieśnia się nasza relacja z lokalnymi liderami - mówi o. Michał Tomaszewski SVD, misjonarz w Papui Nowej Gwinei.

Obecnie mocno akcentujemy ich kształcenie, aby zapewnić im odpowiedni poziom formacji. Tak, aby podczas naszej nieobecności, umieli podtrzymywać rozwój wspólnoty w wierze i dobrych uczynkach.
Na rozmowę z misjonarzem zaprasza o. Krzysztof Kołodyński SVD.

Angola

Warsztaty na temat pracy tłumacza ustnego w strefach konfliktów

10 maja na Wake Forest University w USA o. Henryk Ślusarczyk SVD przeprowadził warsztaty naukowe zatytułowane "Kompetencje Międzykulturowe. Tłumaczenia ustne w strefach konfliktu". Na podstawie przykładów z wojny domowej w Angoli przedstawil pracę tłumacza ustnego, również w wymiarach pozajęzykowcyh – społecznym, religijnym i kulturowym.

W czasie warsztatów o. Henryk podkreślił wagę tradycji ustnej w Afryce, w którą wpisuje się praca tłumaczy konsekutywnych. Mówił o wyzwaniach stojących przed tłumaczami pracującymi podczas konfliktów zbrojnych.

Ojciec Generał w Diecezji Oslo

Ojciec General wśród Polaków w Diecezji Oslo

W dniach 9-12 marca 2018 roku ojciec Generał Heinz Kulüke SVD odwiedził naszych misjonarzy pracujących w Diecezji Oslo w Norwegii. Spotkał się tam z ojcami Piotrem Śledziem SVD i Anthonym Erragudi SVD oraz przedstawicielami społeczności polskiej w Norwegii.

Ojcowie, należący jurysdykcyjnie do Polskiej Prowincji SVD, zajmują się głównie duszpasterstwem Polaków. Pracę w Skandynawii rozpoczęli oficjalnie w sierpniu 2017 roku.