Wiadomości

POLSKA

O. Antoni Koszorz SVD uhonorowany medalem „Benemerenti”

13 listopada podczas Gali na Zamku Królewskim w Warszawie o. Antoni Koszorz SVD został uhonorowany medalem „Benemerenti in Opere Evangelizationis” za szczególne i wybitne zasługi w dziele misyjnym.

Uroczystość odbyła się z okazji 50. rocznicy działalności Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Oprócz o. Antoniego uhonorowano także 15 innych osób i instytucji.

Wakacje z Misjami 2017 - podsumowanie

Pod koniec sierpnia w Ocyplu zakończyła się 31. edycja werbistowskiej akcji Wakacje z Misjami. W tym roku przebiegała ona pod hasłem "Ochrzczeni - posłani".

Odbyło się 5 dziesięciodniowych turnusów: 2 podstawowe (9-15 lat), mini-warsztaty taneczne (9-15 lat), warsztaty teatralno-muzyczne (10-20 lat) i turnus dla młodzieży (14-18 lat).