Wiadomości

ŚWIAT MISYJNY

Śp. o. Alojzy Fludra SVD

O. Alojzy Fludra urodził się 25 maja 1936 r. 7 października 1959 r. wstąpił do Zgromadzenia Słowa Bożego w Domu św. Wojciecha w Pieniężnie. Święcenia kapłańskie przyjął 25 czerwca 1967 r. z rąk ks. bp. Jana Obłąka. 

Otrzymał przeznaczenie do pracy misyjnej w Brazylii, gdzie przybył 19 listopada 1968 r. i pracował nieprzerwanie aż do swojej śmierci, z krótką przerwą na studia w Rzymie. Zmarł 18 września 2023 roku w Ponta Grossa. Ceremonie pogrzebowe odbyły się następnego dnia w Parafii Serca Jezusowego w São José dos Pinhais.

Jest za co dziękować Bogu

W minionym czasie jest wiele okazji, aby dziękować Bogu za wszystko, co wydarzyło się w moim życiu osobistym i życiu parafii. Jeśli chodzi o moje życie, dzięki Bogu nie mogę narzekać na brak sił fizycznych i duchowych do dalszej i gorliwszej posługi duszpasterskiej. 

W tym roku obchodzimy 125. rocznicę przybycia werbistów do prowincji Misiones w Argentynie. Było to dokładnie 5 grudnia 1898 roku. Jako parafia, obsługiwana od początku swego istnienia przez werbistów, też chcemy przyłączyć się do wspomnianych obchodów.

Werbiści w Czadzie

Werbiści przybyli do Czadu w 2003 roku na zaproszenie biskupa Rosario Pio Ramolo OFMCap, ordynariusza diecezji Goré. Dziś prowadzą tam trzy parafie: św. Arnolda Janssena w Laramanaye, św. Franciszka z Asyżu w Boro oraz św. Apostołów Piotra i Pawła w Moundou. Wszystkie leżą na terenie diecezji Goré. Praca w nich, oprócz zwykłej posługi sakramentalnej, koncentruje się na apostolacie biblijnym oraz duszpasterstwie rodzin i młodzieży. 

Pionier rytu zairskiego

Historia ojca Alfonsa Müllera SVD odzwierciedla przełomowy czas w historii pracy misyjnej w Zairze, obecnie Demokratycznej Republice Konga. Od 1965 r. aż do przejścia na emeryturę w 2022 r. pochodzący z Großrosseln werbista poświęcił się osadzaniu chrześcijaństwa w lokalnej kulturze kongijskiej. O. Müller i misjonarze jemu współcześni starali się zerwać z dotychczasowym podejściem, które polegało na narzucaniu chrześcijaństwa opartego na zachodnich ideałach. Zamiast tego proponowali włączenie kongijskiej kultury i tradycji w działania duszpasterskie.

Werbiści w Japonii

Pierwsi werbiści przybyli do Japonii w 1907 roku. Trzech misjonarzy rozpoczęło wówczas pracę edukacyjną w Akita. Obecnie w Prowincji Japońskiej pracuje i przygotowuje się do życia zakonno-misyjnego 134 współbraci z 22 narodowości, w tym 38 Japończyków. Lokalnemu kościołowi służy dwóch werbistowskich biskupów.

Obecnie główne działania prowincji koncentrują się na edukacji, apostolacie parafialnym i pracy z migrantami.

Werbiści z pomocą humanitarną pod Bachmutem

Od 11 do 13 lipca do kilku miejscowości pod Bachmutem w Ukrainie, 15 km od linii frontu, została dostarczona pomoc humanitarna, zakupiona dzięki wsparciu dobrodziejów z Polski. Zawieźli ją tam duszpasterze z Ukrainy - o. Wojciech Żółty SVD, proboszcz z Wierzbowca i ks. Piotr Kuczer, proboszcz z Kurylowiec MurowanyTowarzyszyli im o. Krzysztof Malejko SVD, koordynator apostolatu Justice and Peace Polskiej Prowincji SVD oraz Wioletta Pasik, wolontariuszka z Werbistowskiego Centrum Migranta Fu Shenfu w Warszawie.

Wakacje z Bogiem 2023 w Wierzbowcu

W werbistowskiej parafii w Wierzbowcu w zachodniej Ukrainie już od blisko 30 lat organizowane są Wakacje z Bogiem. W tym roku wzięło w nich udział już ponad 200 dzieci z okolicznych miast i wiosek.

Uczestników IV turnusu odwiedził w tym roku bp Leon Dubrawski, ordynariusz diecezji kamienieckiej. Po Mszy św., w której uczestniczyli także parafianie z Wierzbowca, poświęcił wyremontowane pomieszczenia centrum rekolekcyjnego.

Romeiros - ani jednego kroku bez modlitwy!

Każdego roku podczas Wielkiego Postu około 2,5 tys. mężczyzn w różnym wieku, podzielonych na 56 samodzielnych grup (ranchos) okrąża Wyspę św. Michała na Azorach, trwając w duchu pokuty i nawrócenia.

Przez 8 dni nawiedzają napotkane kościoły i kaplice nazywane przez nich domami Matki Bożej. Za jej wstawiennictwem modlą się na różańcu i śpiewają pieśni religijne. Uczestniczą w Eucharystii, rozważają życie, mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Ich dewiza to: ani jednego kroku bez modlitwy!